برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر

Words of the Day
Convenient adj. 1 a serving one's comfort or interests. B suitable. C free of trouble or difficulty. 2 available or occurring at a suitable time or place. 3 well situated (convenient for the shops). conveniently adv.Conventicle n. Esp. Hist. Secret or unlawful religious meeting, esp. Of dissenters. [latin: related to *convene] Conventional adj. 1 depending on or according with convention. 2 (of a person) bound by social conventions. 3 usual; of agreed significance. 4 not spontaneous or sincere or original. 5 (of weapons etc.) Non-nuclear. conventionalism n. Conventionality n. (pl. -ies). Conventionally adv.Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Conversant adj. (foll. By with) well acquainted with. [french: related to *converse1]Conversational adj. 1 of or in conversation. 2 colloquial. conversationally adv.Converse1 v. (-sing) (often foll. By with) talk. [latin: related to *convert]Conversion n. 1 converting or being converted. 2 converted building or part of this. [latin: related to *convert]Convertible �adj. Able to be converted. �n. Car with a folding or detachable roof. convertibility n. [latin: related to *convert]Chord2 n. 1 straight line joining the ends of an arc or curve. 2 poet. String of a harp etc. strike a chord elicit sympathy. [var. Of *cord]Chopsuey n. (pl. -s) chinese-style dish of meat fried with vegetables and rice. [chinese, = mixed bits]Conventicle n. Esp. Hist. Secret or unlawful religious meeting, esp. Of dissenters. [latin: related to *convene]Chorale n. 1 simple stately hymn tune; harmonized form of this. 2 esp. Us choir. [german: related to *choral]Conversant adj. (foll. By with) well acquainted with. [french: related to *converse1]