.

لیست شماره حسابها

لطفا پس از واریز مبلغ شماره کارت خود و یا شماره فیش پرداختی را در سایت وارد کنید.

شماره کارت شماره حساب بانک مقصد به نام نشانه بانک
6037-9914-4579-1258 0309476076009 ملی  محمد خجسته
6219-8610-0709-3817 807-800-1100676-1 سامان  محمد خجسته
6104-3370-8082-5878 1644325565 ملت  محمد خجسته
5022-2910-1766-9423 332-8000-10749549-1 پاسارگاد  محمد خجسته

بهترین و سریعترین سیستم ترجمه ایران با پشتیبانی 24 ساعته

www.tarjomeh1.com

تمام حقوق این سایت برای موسسه فرهنگی هنری ورق محفوظ است