لیست قیمت های ترجمه  

 

کلیه قیمتها به تومان می باشد و تا پایان سال 1393 معتبر میباشد.

ترجمه از فارسی قیمت هر صفحه (250 کلمه)
فارسی به انگلیسی 5,500
فارسی به فرانسوی 10,500
فارسی به آلمانی 12,000
فارسی به عربی 15,000
فارسی به اسپانیایی 13,000
فارسی به ایتالیایی 13,000
فارسی به روسی 13,000
فارسی به ترکی 15,000
فارسی به کردی 15,000
فارسی به اردو 20,500
فارسی به چینی 30,000
فارسی به ژاپنی 30,000
باقی زبانها تماس بگیرید
ترجمه به فارسی قیمت هر صفحه (250 کلمه)
انگلیسی به فارسی 3,000
فرانسوی به فارسی 8,000
آلمانی به فارسی 9,000
عربی به فارسی 8,000
اسپانیایی به فارسی 11,000
ایتالیایی به فارسی 11,000
روسی به فارسی 11,000
ترکی به فارسی 12,000
کردی به فارسی 12,000
اردو به فارسی 16,000
چینی به فارسی 25,000
ژاپنی به فارسی 25,000
باقی زبانها تماس بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما میبایست نوع متن خود را نیز انتخاب کنید تا مترجم تخصصی متناسب با هر متن مسئولیت کار شما را برعهده بگیرد.

لیست ضریب هر نوع متن مطابق جدول زیر است:

نوع متن ضریب
ساده غیرتخصصی 1
فنی مهندسی 1.3
علوم پزشکی 1.5
فلسفه و الهیات 1.4
فقه و حقوق 1.4
روانشناسی 1.2
هنر و ادبیات 1.3
نوع متن ضریب
فیلم و سریال 1.3
اقتصاد بازرگانی 1.3
جامعه شناسی 1.3
علوم سیاسی 1.3
ورزشی 1.3
تاریخ و جغرافی 1.3
مدیریت 1.2