لیست قیمت های ترجمه  

 

کلیه قیمتها به تومان می باشد و تا پایان سال 1394 معتبر میباشد.

ترجمه از فارسی قیمت هر صفحه (250 کلمه)
فارسی به انگلیسی 7,500
فارسی به فرانسوی 18,000
فارسی به آلمانی 18,000
فارسی به عربی 18,000
فارسی به اسپانیایی 20,000
فارسی به ایتالیایی 20,000
فارسی به روسی 20,000
فارسی به ترکی 20,000
فارسی به کردی 20,000
فارسی به اردو 35,000
فارسی به چینی 40,000
فارسی به ژاپنی 40,000
فارسی به هندی 40,000
فارسی به آذری 40,000
فارسی به ارمنی 40,000
فارسی به کره ای 40,000
فارسی به یونانی 40,000
فارسی به سوئدی 40,000
فارسی به مجاری 50,000
فارسی به پرتغالی 40,000
فارسی به نروژی 40,000
فارسی به هلندی 40,000
فارسی به لهستانی 40,000
فارسی به اسلواکی 40,000
فارسی به تایلندی 40,000
فارسی به چکی 40,000
فارسی به گرجی 40,000
باقی زبانها تماس بگیرید
ترجمه به فارسی قیمت هر صفحه (250 کلمه)
انگلیسی به فارسی 4,000
فرانسوی به فارسی 14,000
آلمانی به فارسی 14,000
عربی به فارسی 14,000
اسپانیایی به فارسی 14,000
ایتالیایی به فارسی 14,000
روسی به فارسی 16,000
ترکی به فارسی 17,000
کردی به فارسی 18,000
اردو به فارسی 30,000
چینی به فارسی 30,000
ژاپنی به فارسی 30,000
هندی به فارسی 30,000
آذری به فارسی 22,000
ارمنی به فارسی 30,000
کره ای به فارسی 30,000
یونانی به فارسی 30,000
سوئدی به فارسی 30,000
مجاری به فارسی 30,000
پرتغالی به فارسی 30,000
نروژی به فارسی 30,000
هلندی به فارسی 30,000
لهستانی به فارسی 30,000
اسلواکی به فارسی 30,000
تایلندی به فارسی 30,000
چکی به فارسی 30,000
گرجی به فارسی 30,000
باقی زبانها تماس بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما میبایست نوع متن خود را نیز انتخاب کنید تا مترجم تخصصی متناسب با هر متن مسئولیت کار شما را برعهده بگیرد.

لیست ضریب هر نوع متن مطابق جدول زیر است:

نوع متن ضریب
ساده غیرتخصصی 1
فنی مهندسی 1.3
علوم پزشکی 1.5
فلسفه و الهیات 1.4
فقه و حقوق 1.4
روانشناسی 1.2
هنر و ادبیات 1.3
نوع متن ضریب
فیلم و سریال 1.3
اقتصاد بازرگانی 1.3
جامعه شناسی 1.3
علوم سیاسی 1.3
ورزشی 1.3
تاریخ و جغرافی 1.3
مدیریت 1.2