قیمت ترجمهلیست قیمت برای سال 1396
ترجمه از فارسی قیمت هر صفحه
(250 کلمه)
باقی زبانها تماس بگیرید
ترجمه به فارسی قیمت هر صفحه
(250 کلمه)
باقی زبانها تماس بگیرید

 

 

 

شما میبایست نوع متن خود را نیز انتخاب کنید تا مترجم تخصصی متناسب با هر متن مسئولیت کار شما را برعهده بگیرد.

 

نوع متن
ساده غیرتخصصی
فنی مهندسی
علوم پزشکی
فلسفه و الهیات
فقه و حقوق
روانشناسی
هنر و ادبیات
نوع متن
فیلم و سریال
اقتصاد بازرگانی
جامعه شناسی
علوم سیاسی
ورزشی
تاریخ و جغرافی
مدیریت

 


برخی از همراهان ما
نماد اعتماد الکترونیکی