برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
translate arabic

Words of the Day
Testicle n. Male organ that produces spermatozoa etc., esp. One of a pair in the scrotum in man and most mammals. [latin, diminutive of testis witness]Tetanus n. Bacterial disease causing painful spasm of the voluntary muscles. [greek teino stretch]Text n. 1 main body of a book as distinct from notes etc. 2 original book or document, esp. As distinct from a paraphrase etc. 3 passage from scripture, esp. As the subject of a sermon. 4 subject, theme. 5 (in pl.) Books prescribed for study. 6 data in textual form, esp. As stored, processed, or displayed in a word processor etc. [latin texo text- weave]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Than conj. Introducing a comparison (plays better than he did before; more bread than meat in these sausages; cost more than �100; you are older than he). [old english, originally = *then]Thaw �v. 1 (often foll. By out) pass from a frozen into a liquid or unfrozen state. 2 (usu. Prec. By it as subject) (of the weather) become warm enough to melt ice etc. 3 become warm enough to lose numbness etc.Theme park n. Amusement park organized round a unifying idea.Theoretical adj. 1 concerned with knowledge but not with its practical application. 2 based on theory rather than experience. theoretically adv.Thereby adv. By that means, as a result of that. thereby hangs a tale much could be said about that.Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.