برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
translate french

Words of the Day
Least common multiple n. = *lowest common multiple.Leave1 v. (-ving; past and past part. Left) 1 a go away from. B (often foll. By for) depart. 2 cause to or let remain; depart without taking. 3 (also absol.) Cease to reside at or belong to or work for. 4 abandon; cease to live with (one's family etc.). 5 have remaining after one's death. 6 bequeath. 7 (foll. By to + infin.) Allow (a person or thing) to do something independently. 8 (foll. By to) commit to another person etc. (leave that to me). 9 a abstain from consuming or dealing with. B (in passive; often foll. By over) remain over. 10 a deposit or entrust (a thing) to be attended to in one's absence (left a message with his secretary). B depute (a person) to perform a function in one's absence. 11 allow to remain or cause to be in a specified state or position (left the door open; left me exhausted). leave alone refrain from disturbing, not interfere with. Leave a person cold not impress or excite a person. Leave off 1 come to or make an end. 2 discontinue. Leave out omit; exclude. [old english] translate french Lebanese �adj. Of lebanon. �n. (pl. Same) 1 native or national of lebanon. 2 person of lebanese descent.Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Lecturer n. Person who lectures, esp. As a teacher in higher education.Leech n. 1 bloodsucking worm formerly much used medically. 2 person who sponges on others. [old english]Left1 �adj. 1 on or towards the west side of the human body, or of any object, when facing north. 2 (also left) polit. Of the left. �adv. On or to the left side. �n. 1 left-hand part, region, or direction. 2 boxing a left hand. B blow with this. 3 (often left) group or section favouring socialism; socialists collectively. [old english, originally = �weak, worthless�]Left luggage n. Luggage deposited for later retrieval.Legacy n. (pl. -ies) 1 gift left in a will. 2 thing handed down by a predecessor. [latin lego bequeath]Knowledgeable adj. (also knowledgable) well-informed; intelligent. knowledgeability n. Knowledgeably adv.Knockout n. 1 act of making unconscious by a blow. 2 (usu. Attrib.) Boxing etc. Such a blow. 3 competition in which the loser in each round is eliminated (also attrib.: knockout round). 4 colloq. Outstanding or irresistible person or thing.Leave1 v. (-ving; past and past part. Left) 1 a go away from. B (often foll. By for) depart. 2 cause to or let remain; depart without taking. 3 (also absol.) Cease to reside at or belong to or work for. 4 abandon; cease to live with (one's family etc.). 5 have remaining after one's death. 6 bequeath. 7 (foll. By to + infin.) Allow (a person or thing) to do something independently. 8 (foll. By to) commit to another person etc. (leave that to me). 9 a abstain from consuming or dealing with. B (in passive; often foll. By over) remain over. 10 a deposit or entrust (a thing) to be attended to in one's absence (left a message with his secretary). B depute (a person) to perform a function in one's absence. 11 allow to remain or cause to be in a specified state or position (left the door open; left me exhausted). leave alone refrain from disturbing, not interfere with. Leave a person cold not impress or excite a person. Leave off 1 come to or make an end. 2 discontinue. Leave out omit; exclude. [old english]Knotty adj. (-ier, -iest) 1 full of knots. 2 puzzling (knotty problem).Lecturer n. Person who lectures, esp. As a teacher in higher education.

translate french