برخی از همراهان ما
خدمات ما

 

نماد اعتماد الکترونیکی
جدول محاسبه زمان و تخفیف
  تعداد کلمات
  زمان عادی تحویل فوری
  درصد تخفیف
  1 - 1500
  0.5 - 2 روز
  حداکثر 1 روز
  0
  1500 - 4000
  3 - 5 روز
  حداکثر 3 روز
  0
  4000 - 8000
  6 - 9 روز
  حداکثر 5 روز
  5
  با لای 8000
  1000 کلمه روزانه
  1500 کلمه روزانه
  10
  گارانتی تحویل در موعد مقرر
translate hindi

Words of the Day
-speak comb. Form jargon (newspeak; computer speak).Special constable n. Person trained to assist the police in routine duties or in an emergency. translate hindi Species n. (pl. Same) 1 class of things having some common characteristics. 2 group of animals or plants within a genus, differing only slightly from others and capable of interbreeding. 3 kind, sort. [latin specio look]Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spectacled adj. Wearing spectacles.Specula pl. Of *speculum.Speedo n. (pl. -s) colloq. = *speedometer. [abbreviation]Spelt2 n. A kind of wheat giving very fine flour. [old english]Sphere n. 1 solid figure with every point on its surface equidistant from its centre; its surface. 2 ball, globe. 3 a field of action, influence, etc. B social class. 4 hist. Each of the revolving shells in which celestial bodies were thought to be set. [greek sphaira ball]Spat1 past and past part. Of *spit1.Spanking �adj. 1 brisk. 2 colloq. Striking; excellent. �adv. Colloq. Very (spanking new). �n. Slapping on the buttocks.Special constable n. Person trained to assist the police in routine duties or in an emergency.Spark �n. 1 fiery particle thrown from a fire, alight in ashes, or produced by a flint, match, etc. 2 (often foll. By of) small amount (spark of interest). 3 a flash of light between electric conductors etc. B this serving to ignite the explosive mixture in an internal-combustion engine. 4 a flash of wit etc. B (also bright spark) witty or lively person. �v. 1 emit a spark or sparks. 2 (often foll. By off) stir into activity; initiate. sparky adj. [old english]Spectacled adj. Wearing spectacles.

translate hindi